6. Incidenten en schade

Gesloten
SRVN Racecommissie
Berichten: 531
Lid geworden op: 20 okt 2011, 22:53

6. Incidenten en schade

Bericht door SRVN Racecommissie » 16 okt 2019, 16:55

6. Incidenten en schade

6.1 Deelnemers die inrijden op een gele vlag situatie

6.1.1
Wanneer er een gevaarlijke situatie op of naast de baan ontstaat, verschijnt er een gele vlag in beeld (dan wel als pop-up, dan wel als virtuele baancommissaris). Tijdens de gele vlag situatie is het niet toegestaan inhaalmanoeuvres uit te voeren. Ook dient een deelnemer van zijn gas te gaan en op een veilige wijze het incident te passeren. Indien het spel geen gele vlag of ander signaal afgeeft van een gevaarlijke situatie, maar de deelnemer dit zelf wel waarneemt of kan waarnemen, dient hij te handelen zoals hierboven beschreven. Er is sprake van een gevaarlijke situatie zodra er 1 of meerdere voertuigen zich ongecontroleerd voortbewegen, buiten de baan rijden of stilstaan op een plek waar dit niet de bedoeling is.
Bij het overtreden van dit artikel zijn de volgende straffen van toepassing:
 • Het volledig negeren zonder gevolgen wordt bestraft met een reprimande.
 • Het inhalen van een andere deelnemer wordt bestraft met een middel straf.
 • Vermijdbaar contact door onvoldoende maatregelen te treffen bij het inrijden op een gele vlag situatie wordt bestraft met een zware straf


6.2 Deelnemers die betrokken zijn bij de oorzaak van een gele vlag situatie

6.2.1
Indien een deelnemer volledig de controle over de auto verliest, dient deze direct actie te ondernemen om erger te voorkomen. Dit wordt gedaan door maximaal te remmen en het rempedaal ingedrukt te houden totdat de auto volledig tot stilstand is gekomen. Indien er in de periode waarin het rempedaal wordt ingedrukt toch andere deelnemers geraakt worden zal de RC dit niet bestraffen aangezien de deelnemer duidelijk laat zien er alles aan gedaan te hebben om erger te voorkomen. Eenmaal tot stilstand gekomen moet de deelnemer ten allen tijde het rempedaal ingedrukt houden totdat het veilig genoeg is om de weg te vervolgen.

Indien een deelnemer kortstondig de controle verliest en daarbij de voorkant van de auto weer in de rijrichting heeft weten te krijgen is het niet noodzakelijk het voertuig volledig tot stilstand te brengen.
Bij het overtreden van dit artikel zijn de volgende straffen van toepassing:
 • Onvoldoende maatregelen nemen om zo snel als mogelijk tot stilstand te komen zonder iemand te raken wordt bestraft met een middel straf.
 • Onvoldoende maatregelen nemen om zo snel als mogelijk tot stilstand te komen en daarbij iemand raken wordt bestraft met een zware straf.


6.3 De nasleep van een gele vlag situatie

6.3.1
Bij het hervatten van de race, dient de deelnemer zijn snelheid en rijrichting voldoende aan te passen om te voorkomen dat andere deelnemers op de baan worden gehinderd. Indien de deelnemer midden op de baan staat dient hij te wachten op een veilig moment voordat hij zijn race hervat.
Bij het overtreden van dit artikel zijn de volgende straffen van toepassing:
 • Bij het hervatten van de race (vanuit stilstand) of bij terugkeren op de baan en daarbij iemand hinderen wordt bestraft met een middel straf
 • Bij het hervatten van de race (vanuit stilstand) of bij terugkeren op de baan en daarbij iemand raken wordt bestraft met een zware straf.

6.3.2
Deelnemers die betrokken zijn bij een gele vlag situatie moeten elkaar volgende mogelijkheid geven de auto weer in de juiste rijrichting te krijgen.
Bij het overtreden van dit artikel zijn de volgende straffen van toepassing:
 • Het contact maken met een andere deelnemer of het hinderen van een deelnemer die bezig is om de auto in de juiste rijrichting te zetten wordt bestraft met een middel straf.
 • Het blijven gas geven terwijl er contact is met een deelnemer die de rijrichting blokkeert (doordrukken) wordt bestraft met een zware straf.


6.4 Schade

6.4.1
Indien je tijdens een race dusdanige grote schade hebt opgelopen dat je niet meer verder kan rijden, dien je de baan zo snel als mogelijk vrij te maken door op escape te drukken. Het verliezen van meerdere aerodynamische onderdelen of een wiel valt onder de categorie zware schade.
Indien je na een crash niet doorhebt dat je grote schade hebt opgelopen en je verliest al snel opnieuw de controle over je auto, moet je aannemen dat de schade te groot is om door te rijden.
Eenmaal in de pits dien je te wachten tot het einde van de race voordat je de server mag verlaten. Het vroegtijdig verlaten van de server kan verbindingsproblemen bij andere deelnemers veroorzaken.
Bij het overtreden van dit artikel zijn de volgende straffen van toepassing:
 • Medecoureurs hinderen met een zwaar beschadigde auto wordt bestraft met een middel straf.
 • Medecoureurs raken met een zwaar beschadigde auto wordt bestraft met een zware straf.
 • Het bewust verlaten van de server tijdens de race wordt bestraft met een lichte straf in de vorm van een gridstraf.


6.4.2
Deelnemers met schade aan aerodynamische onderdelen of de ophanging dienen een pitstop te maken. Daartoe hebben ze maximaal vier (4) sectoren (één ronde en eventueel de laatste sector) de tijd. Indien de schade niet voldoende gerepareerd kan worden, dient men de race te beëindigen.
Het overtreden van dit artikel wordt bestraft met een zware straf

6.4.3
Het is niet toegestaan om met een zwaar beschadigde auto langdurig ergens langs de baan stil te staan en daarmee een gele vlag situatie te creëren.
Het overtreden van dit artikel wordt bestraft met een diskwalificatie


6.5 Gentlemen’s Rule

6.5.1
Wanneer een deelnemer een incident veroorzaakt waarbij een andere deelnemer in het nadeel is moedigt de Racecommissie het toepassen van de “Gentlemen’s Rule” aan. Indien de veroorzaker meteen na het incident de gewonnen positie teruggeeft aan de benadeelde deelnemer zal de Racecommissie dit meenemen bij het beoordelen van een eventueel protest. Denk hierbij aan het inhalen onder geel of het inhalen met onnodig contact waardoor de benadeelde spint of schade oploopt. Het teruggeven van een positie is echter geen vrijbrief voor het ontlopen van een straf.Gesloten

Terug naar “Algemeen Racereglement 2020-II”