5. Rijgedrag op de baan

Gesloten
SRVN Racecommissie
Berichten: 531
Lid geworden op: 20 okt 2011, 22:53

5. Rijgedrag op de baan

Bericht door SRVN Racecommissie » 16 okt 2019, 16:56

5. Rijgedrag op de baan

5.1 Baangrenzen

5.1.1
Deelnemers dienen te allen tijde de route van de omloop te volgen. Dat wil zeggen dat ze binnen de baangrenzen blijven en daar de juiste rijrichting volgen. Deze baangrenzen kunnen de volgende vormen hebben: muren, lijnen en/of de overgang van verharde naar onverharde ondergrond. Deelnemers dienen deze baangrenzen te respecteren door te allen tijde met ten minste de twee linker of de twee rechter wielen binnen deze afbakening te blijven. Het overschrijden van deze baangrenzen met meer dan twee wielen is niet toegestaan. Enkel wanneer een deelnemer onverwachts moet uitwijken of geen controle meer heeft over zijn auto, wordt het overschrijden van de baangrens tijdelijk getolereerd. Deelnemers die voordeel genieten door het afwijken van de route dienen dit voordeel teniet te doen, bijvoorbeeld door op verantwoorde wijze af te remmen of een plaats terug te geven. Anders lopen zij het risico bestraft te worden.

Op deze regel zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:
 1. Waar de omloop is gemarkeerd door lijnen, mag de deelnemer ook met twee wielen op de lijnen en twee wielen buiten de lijnen komen.
 2. De racecommissie heeft een uitzondering geplaatst in het bijzonder racereglement van het kampioenschap of in de briefing van het desbetreffende evenement. Dergelijke uitzonderingen hebben voorrang op dit reglement.
fout.png
Klik om te vergroten
goed.png
Klik om te vergroten

 • Na afloop van een race kan er gecontroleerd worden op het naleven van de baangrenzen in de bochten. De eerste 2 overtredingen blijven onbestraft, elke daaropvolgende overtreding wordt bestraft met een tijdstraf van 3 sec. Indien de deelnemer niet is gefinisht ontvangt hij i.p.v. een tijdstraf 1 reprimande
 • Een deelnemer die tijdwinst behaald door de baangrenzen niet te respecteren ontvangt een lichte straf.
 • Een deelnemer die een andere deelnemer voorbijgaat buiten de baangrenzen ontvangt een middel straf
 • Een deelnemer die 2 of meer deelnemers voorbijgaat buiten de baangrenzen ontvangt een zware straf.

5.1.2
Bij een overtreding in de snelste kwalificatieronde zal een tijdstraf worden toegepast bij de race in dat evenement die start volgens de kwalificatie uitslag. Hierin wordt gekeken naar de snelste kwalificatieronde en mogelijk de laatste sector van de ronde voor de snelste ronde.
Na afloop van een kwalificatie kan er gecontroleerd worden op het naleven van de baangrenzen. Een overtreding wordt bestraft met een tijdstraf van 3 sec. in de eerstvolgende race die start volgens de kwalificatie uitslag.5.2 Inhalen

5.2.1
Bij het uitvoeren van een inhaalmanoeuvre ligt de verantwoordelijkheid voor het veilig laten verlopen van de actie grotendeels bij de snellere deelnemer. Het is dan ook aan de snellere deelnemer om in te schatten wanneer een manoeuvre haalbaar is zonder schade te veroorzaken en de manoeuvre niet in te zetten of af te breken wanneer de veiligheid van de andere deelnemers in het geding is. Tijdens en na de inhaalmanoeuvre dient de snellere deelnemer ruimte te laten voor de langzamere deelnemer zijn lijn te nemen, totdat deze geen overlap heeft. Laat de snellere deelnemer geen ruimte in deze situatie dan zijn de gevolgen, in de vorm van sancties, geheel voor zijn rekening.

Bij het overtreden van dit artikel is er sprake van vermijdbaar contact en wordt bestraft met een middel straf.

5.2.2
Hoewel de meeste verantwoordelijkheid tijdens een inhaalmanoeuvre bij de snellere deelnemer ligt, dient ook de langzamere deelnemer zich aan een aantal regels te houden. - De langzamere deelnemer mag slechts één keer per recht stuk circuit van zijn lijn afwijken om een verdedigende lijn te nemen. Daarna moet hij de snellere deelnemer ruimte laten diens lijn te rijden.
 • De langzamere deelnemer mag echter niet van zijn lijn wijken wanneer hij daarmee de snellere deelnemer dwingt vaart te minderen. Dit wordt blokken genoemd.
 • Zodra de snellere deelnemer (minimale) overlap heeft op een recht stuk moet de langzamere deelnemer niet alleen voldoende ruimte laten, maar ook voorzichtig zijn in het veranderen van lijn. Wanneer er contact is bij minimale overlap is de kans namelijk groot dat de langzamere deelnemer zelf de controle over de auto verliest.
 • In de remzone van lijn wisselen is niet toegestaan.
 • Wanneer de snellere deelnemer bij het insturen van de bocht voldoende overlap heeft, dient de langzamere deelnemer voldoende ruimte te laten aan de snellere deelnemer om ongehinderd vooruit te blijven bewegen over de omloop. Laat de langzamere deelnemer geen ruimte in deze situatie, dan zijn de gevolgen, in de vorm van sancties, geheel voor zijn rekening. Voor de definitie van voldoende overlap, zie onderstaande afbeeldingen.
Bij het overtreden van dit artikel zijn de volgende straffen van toepassing:
 • Meer dan 1x van lijn wisselen of blokken op een recht stuk is een middel straf.
 • Van lijn wisselen of blokken in de remzone is een middel straf.
 • Vermijdbaar contact wordt bestraft met een middel straf.


5.2.3
Het rechte stuk eindigt op het meest aannemelijke punt van insturen om een bocht binnen de baangrenzen te kunnen nemen. Hanteer bij het inhalen in de bocht altijd de volgende stelregel: Samen de bocht in is samen de bocht uit.

5.2.4
Hieronder staan drie scenario’s, ter verduidelijking van bovenstaande artikelen.


Scenario 1: onvoldoende overlap snellere deelnemer bij het ingaan van de bocht
ARR-plaatjes inhalen_1.jpg
Klik om te vergroten
Scenario 2: voldoende overlap snellere deelnemer bij het ingaan van de bocht
ARR-plaatjes inhalen_2.jpg
Klik om te vergroten
Scenario 3: onvoldoende overlap langzamere deelnemer bij het ingaan van de bocht
ARR-plaatjes inhalen_3.jpg
Klik om te vergroten

5.3 Blauwe vlaggen

5.3.1
Wanneer een snellere deelnemer een langzamere deelnemer, die één of meerdere ronden achter ligt, nadert, krijgt de langzamere deelnemer een ‘blauwe vlag’-signaal. Het is vanaf dat moment de verantwoordelijkheid van de langzamere deelnemer om de snellere deelnemer binnen maximaal drie bochten de mogelijkheid te geven te passeren. Het is hierbij belangrijk dat de langzamere deelnemer niet onverwachts van lijn wisselt of op de rem gaat staan en duidelijk aangeeft wanneer de snellere deelnemer kan passeren. Daarentegen is het de verantwoordelijkheid van de snellere deelnemer om de langzamere deelnemer de kans te geven om ruimte te laten of om zelf een reglementaire inhaalmanoeuvre in te zetten.

Bij het overtreden van dit artikel worden de volgende straffen toegepast:
 • Indien er sprake is van lichte hinder ontvangt de achterblijver een reprimande.
 • Indien er duidelijk hinder is wordt dit gezien als blokken en ontvangt de achterblijver een middel straf.
 • Indien er sprake is van contact veroorzaakt door de achterblijver ontvangt deze een zware straf.


5.3.2
Een deelnemer met één of meerdere ronden achterstand mag zichzelf ontdoen van een ronde achterstand mits de snelheid duidelijk aanwezig is, zodat dit zonder enige hinder uitgevoerd kan worden. Indien na het inhalen de blauwe vlag in beeld komt moet hier conform artikel 5.3.1 gehoor aan worden gegeven.
Bij het overtreden van dit artikel worden de volgende straffen toegepast:
 • Indien er duidelijk hinder is ontvangt de achterblijver een middel straf.
 • Indien er sprake is van contact veroorzaakt door de achterblijver ontvangt deze een zware straf.

Het advies is om dit soort acties te vermijden. Je veroorzaakt bijna altijd hinder en ontvangt direct een blauwe vlag waardoor de plek weer terug gegeven moet worden.5.4 Pitstraat

5.4.1
De pitstraat is een gedeelte van het circuit waar aparte regels gelden. Ten eerste is er een maximumsnelheid die niet overschreden mag worden. Deze kan per circuit en sessie verschillen. In een pitstraat ligt een doorrijstrook, die loopt van de ingang tot de uitgang en een stopstrook waar de pitstops plaatsvinden. Deelnemers op de doorrijstrook hebben altijd voorrang op deelnemers op de stopstrook. Het is zodoende aan de stilstaande deelnemer om er voor te zorgen dat hij niemand raakt of hindert bij het wegrijden (unsafe release).

Bij het inrijden van de pitstraat is het in principe verboden de lijn te passeren die in het verlengde van de pitmuur doorloopt op het circuit. Overschrijden van deze lijn wordt dikwijls gedoogd omdat dit minder tot gevaarlijke situaties leidt in vergelijking met de pit-exit. In geval van een specifieke instructie of BRR zal hier echter wel degelijk op gehandhaafd worden. In dit geval zal gekeken worden naar het ‘voordeel uit een handeling als reactie op een concurrent’ en dit zal hetzelfde bestraft worden als een ‘overschrijding pitlijn met hinder’.

Bij het verlaten van de pitstraat is het verboden de lijn te passeren die in het verlengde van de pitmuur doorloopt op het circuit. Bij circuits waar de pitlijn doorgetrokken, of helemaal niet aanwezig is, is de deelnemer verplicht om eerst op snelheid te komen voordat op de baan mag worden ingevoegd. De pitstraat mag niet worden verlaten bij rood licht.

Bij het overtreden van dit artikel worden de volgende straffen toegepast:
 • Overschrijden pitlijn met hinder aan anderen wordt bestraft met een lichte straf
 • Overschrijden pitlijn met vermijdbaar contact wordt bestraft met een middel straf
 • Bij een unsafe release iemand hinderen wordt bestraft met een middel straf.
 • Bij een unsafe release iemand raken wordt bestraft met een zware straf.


5.5 Overig

5.5.1
Het voeren van verlichting is alleen toegestaan als rFactor 2 dit aangeeft.
Bij het overtreden van dit artikel ontvangt de deelnemer een reprimande.

5.5.2
Het is niet toegestaan opzettelijk contact te maken met andere deelnemers in welke situatie dan ook.
Bij het overtreden van dit artikel ontvangt de deelnemer een diskwalificatie en schorsing voor 1 race.
Bij herhaling zal het bestuur de straf bepalen.Gesloten

Terug naar “Algemeen Racereglement 2020-II”